Archiwa tagu: Pałac Krzysztofory

Budapest and Krakow in the Middle Ages… Kraków i Budapeszt w średniowieczu

How did Krakow and Budapest develop in the Middle Ages? Which ones were more trendy, which richer and more politically important? These and other questions correspond to the exhibition „On Common Path. Budapest and Krakow in the Middle Ages” at the Krzysztofory Palace. This is an interesting opportunity to get to know the history of our city and region. The exhibition is open until 20.08.2017 🙂

source: http://www.mhk.pl/exhibitions/282

Jak rozwijały się Kraków i Budapeszt w średniowieczu? Które z nich było modniejsze, które bogatsze a które istotniejsze politycznie? Na te i inne pytania odpowiada wystawa „Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu” w Pałacu Krzysztofory. To ciekawa okazja do poznania historii naszego miasta i regionu. Wystawa jest czynna do 20.08.2017 🙂

http://www.mhk.pl/exhibitions/282

P.

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Pałacu Krzysztoforskim

Na skraju ulicy Szczepańskiej i Rynku Głównego w Krakowie znajduje się Pałac Krzysztofory, pod którym znajduje się wiele piwnic i korytarzy. Według legend jedna z nich ciągnie się pod całym rynkiem aż  do kościoła Mariackiego. Podobno czarnoksiężnik Krzysztof przechowywał w lochach złoto pilnowane przez samego diabła. Pewnego razu odbyło się tam przyjęcie gdzie miał być przygotowany rosół. Młoda kucharka miała już wszystko przygotowane, ale kogut, z którego miał zostać przygotowany obiad, wyrwał się dziewczynie z rąk i uciekł po schodach do piwnicy. Odnalazła koguta w podziemiach i co więcej, okazało się, że jest on diabłem. Obiecał jej, że jeśli daruje mu życie, obdarzy ją złotem pod warunkiem, że ona wracając na górę się nie odwróci. Niestety ciekawość zwyciężyła i skarby zmieniły się w śmieci.

20111002215911_1ae6f46b55c1765fe65fd28522919437

The legend of the Palace Krzysztofory

On the corner of Szczepańska Street and Main Market Square there is located palace Krzysztofory. Under this palace according to the legend there were built a lot of cellars and corridors. One of them extends under the entire Marin Market Square , even until St. Mary’s Church. Due to the rumors wizard Christopher kept in this dungeons gold guarded by the devil himself. Once upon a time in the palace there was planned  a feast. Young cook prepared everything for it, but the rooster, which had to be prepared for a dinner, run off from the girl hands to the basement. She found the rooster in the basement but he turned into a devil who promised her that if she didn’t kill him, he would give her a lot of gold. There was only one condition.  She couldn’t reverse when she was leaving the basement. Unfortunately, curiosity won and the treasures turned into garbage.

 

Amazing Krakow handicrafts… Cudowne krakowskie rękodzieła

 szop3 szop1 szop2One of the greatest Krakow’s tradition is annual competition of nativity scene (pol. szopka krakowska). This tradition was started in 19th century when many bricklayers and construction workers were looking for extra earnings and decided to make a seasonal decoration in the Christmas time. The atraction grew in population and become a constent element of Krakow Christmas.

Since these days every first Thursday of December people presents theirs nativity scenes on the Main Square nearby the monument of Mickiewicz. Amog participants there is a winner selected – author of the most beautiful one. After competition the finest nativity scene are later exhibited at the Historical Museum of the City of Krakow.

Place: Krakow, Main Square and Krzysztofory Palace

Time: 4th December – till .

Great experience: guaranteed

See you in December and January in Krakow!

Youtube movie: / link do filmu na Youtue:

https://www.youtube.com/watch?v=mRi_5Mk2S6w

szop6 szop4 szop5

Jedną z największych krakowskich tradycji jest coroczny konkurs Szopek krakowskich. Tradycja ta rozpoczęła się w XIX-stym wieku, gdy murarze i robotnicy budowlani szukali dodatkowego zarobku i zdecydowali się na tworzenie dekoracji w okresie świąt Bożego Narodzenia. Atrakcja stawała się coraz popularniejsza i na stałe wpisała się w czas Boże Narodzenie w Krakowie.

Od tego czasu, w każdy pierwszy czwartek grudnia prezentowane są szopki konkursowe. Prezentacja odbywa się na Rynku Głównym pobliżu pomnik Mickiewicza. Wśród uczestników wybiera się zwycięzcę – autora najpiękniejszych szopki. Po ogłoszeniu wyników konkursu najlepsze szopki są wystawiane w Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Miejsce: Kraków, Rynek Główny i Pałac Krzysztofory

Czas: 4 grudnia – połowa stycznia.

Niesamowite doświadczenia: gwarantowane

Do zobaczenia w grudniu i styczniu w Krakowie!