Archiwa tagu: obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej

Basilica of Our Lady of the Angels in Kalwaria Zebrzydowska… Bazylika Matki Bożej Anielskiej w kalwarii Zebrzydowskiej

The Basilica of Our Lady of the Angels in Kalwaria Zebrzydowska... Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
The Basilica of Our Lady of the Angels in Kalwaria Zebrzydowska… Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

The Basilica of Our Lady of the Angels i the biggest church in the whole Kalwaria Zebrzydowska the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park. It is situated at the foot of Mount Zar. This temple was built in the years 1604-1609. The original mannerist church was then rebuilt in the years 1680-1702. The current interior of the temple is in the baroque style. Inside the basilica is located the historic pulpit, and numerous paintings and other beautifully crafted furnishings. Adjacent to the main temple the monastery and three small chapels. In one of these chapels there is a miraculous image of Our Lady of Kalwaria. In front of the basilica there is a courtyard pilgrimage called Square of Paradise. Basilica of Our Lady of the Angels is as well as the rest of Kalwaria Zebrzydowska the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park is a UNESCO World Heritage Site.

Domes of the Basilica of Our Lady of the Angels... Kopuły bazyliki Matki Bożej Anielskiej
Domes of the Basilica of Our Lady of the Angels… Kopuły bazyliki Matki Bożej Anielskiej

Bazylika Matki Bożej Anielskiej jest największym kościołem w całym manierystycznym zespole architektoniczno-krajobrazowym oraz parku pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest ona położona u stóp góry Żar. Świątynia ta została wzniesiona w latach 1604-1609. Pierwotny manierystyczny kościół został następnie rozbudowany w latach 1680-1702. Obecne wnętrze świątyni jest w stylu barokowym. Wewnątrz bazyliki znajduje się zabytkowa ambona a także liczne obrazy i inne pięknie zdobione elementy wyposażenia. Do świątyni przylega klasztor i trzy niewielkie kaplice. W jednej z tych kaplic znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przed bazyliką znajduje się dziedziniec pielgrzymkowy nazwany Placem Rajskim. Bazylika Matki Bożej Anielskiej tak samo jak reszta manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.