Archiwa tagu: medieval

Cracow… medieval dance show performed by the „Cracovia Danza” Court Ballet….Kraków… Pokaz tańców średniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego

 

 

 

Cracovia Danza – Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat /Early medieval dance show, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.

Cracow… Main Square… today just before noon…Early medieval dance show performed by the "Cracovia Danza" Court Ballet, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza", upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat

Opublikowany przez Globtroter Krakow Poniedziałek, 16 września 2019

Cracow… Main Square… today just before noon…Early medieval dance show performed by the „Cracovia Danza” Court Ballet, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.
Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat

 
 

„the Middle Ages… Średniowiecze…”

Middle Ages, dark ages. For some people it’s hard to imagine world without computers, many books, education, radio etc… But people used to handle their lifes without such facilities. Nowadays we like watching how the human race lived before our generation. Times were brutal, hunger, wars… but still many of us are charmed by the lifestyle of our ancestors.

Średniowiecze, wieki ciemne. Niektórym ciężko sobie wyobrazić życie bez komputerów, wielu książek, edukacji, radia itp… Ale ludzie radzili sobie w życiu i bez takich udogodnień. Obecnie lubimy oglądać jak żyła ludzkość przed nasza generacją. Czasy były brutalne, głód, wojny… ale mimo to wielu z nas jest oczarowanych stylem zycia naszych przodków.