Archiwa tagu: Main Market

Christmas Market in Krakow/ Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie

One of Krakow’s traditions is the Christmas Market on the Main Square. This is the perfect time to go out with your family or friends for the mulled wine of Galician, grilled oscypek for a traditional bubble. Everyone who visits Krakow at this time knows this place 

Jedną z krakowskich tradycji jest jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym. To doskonały moment na wybranie się z rodziną czy znajomymi na grzańca galicyjskiego, grilowanego oscypka na po tradycyjną bombkę. Każdy kto odwiedza Kraków w tym czasie zna to miejsce 

PN

Inconspicuous church on the Main Market… Niepozorny kościółek na Rynku Głównym

1

2

St. Adalbert Church is a small, romanesque tempel. Rebuild many times until today it is the main church on the Main Market Square. Nearby there is St. Mary Church,  but citizens of the Market Square belong to St. Adalbert Church. Today the church is a place of very interesting classical musics concerts. We encourage you to visit it during the stay in Krakow.

3

4

Kościół św. Wojciecha to mała romańska świątynia. Przebudowywany wiele razy do dziś stanowi główny kościół  Rynku. W pobliżu znajduje się Kościół Mariacki, ale mieszkańcy rynku przynależą do św. Wojciecha. Obecnie kościół jest miejscem bardzo ciekawych koncertów muzyki klasycznej muzyczki. Zachęcamy do odwiedzenia podczas pobytu w Krakowie.

Christmas Market… Jarmark Bożonarodzeniowy

Very soon, in a couple of days on the Main Market will appear Christmas Market. The most characteristic place of Krakow will change into area full of delicious food, hot wine and beautiful souvenirs. If you visit us in the next weeks you should definitely feel this atmosphere. If not, we invite you to visit us next time 🙂

Już niedługo, w ciągu kilku dni na Rynku Głównym pojawi się Jarmark Bożonarodzeniowy. Najbardziej charakterystyczne miejsce w Krakowie zamieni się w przestrzeń pełną pysznego jedzenia, grzanego wina i pięknych pamiątek. Jeśli odwiedzisz nas w najbliższych tygodniach, powinieneś poczuć tę atmosferę.  Jeśli nie, zapraszamy do odwiedzenia nas następnym razem 🙂