Archiwa tagu: Królewskie Miato

Krakow from different perspectives… Kraków z różnych perspektyw

Most people visit Krakow „on the ground”. But our beautiful city might be seen from many other perspectives eg. from the towers, mountains and hills. We encourage you to get interested in this unusual way of admireingour King’s City 🙂

Większość osób zwiedza Krakówna ziemi”. Ale nasze piękne miasto może być widziane z wielu perspektyw np. z wież, gór i wzgórz. Zachęcamy do zainteresowania się tym niezwykły sposób, aby podziwiać nasze Królewskie Miasto🙂