Archiwa tagu: kaplica

Following in the tootsteps of Pope John Paul II… Śladami Świętego Jana Pawła II

Gron (Chapel) of Pope John Paul II on the Leskowiec Mount (1 hour drive from Krakow and then 1 hour hiking) ... Groń Świętego Jana Pawła II na Leskowcu (godzina jazdy z Krakowa i potem godzina marszu)
Gron (Chapel) of Pope John Paul II on the Leskowiec Mount (1 hour drive from Krakow and then 1 hour hiking) … Groń Świętego Jana Pawła II na Leskowcu (godzina jazdy z Krakowa i potem godzina marszu)

Gron of Pope John Paul II
Pope John Paul II loved to hike in the mountains. In His honor, many trails have been named papal routes and many chapels have been dedicated to His Person. One such place is Gron of John Paul II, close to the top of Leskowiec Mount in the Low Beskid range. The chapel is located right next to the mountain hut. With no doubt, this is the place worth visiting

IMG_0175IMG_0176IMG_0179IMG_0178IMG_0196IMG_0180

Groń Jana Pawła II
Święty Jan Paweł  II uwielbiał chodzić po górach. Na jego cześć
wiele szlaków zostało nazwanych szlakami papieskimi a wiele kapliczek dedykowano Jego Osobie. Jednym z takich miejsc jest Groń Jana Pawła II na górze Leskowiec w Beskidzie Niskim. Kaplica położona jest tuż obok schroniska górskiego. Bez wątpienia jest to miejsce warte odwiedzenia.