Archiwa tagu: Gorce Mountains Range

Gorczański’s National Park… Gorczański Park Narodowy

Gorce National Park was established in 1980. It was founded to protect many endangered species of animals and plants which can be found in Gorce Mountains Range and also to protect its beautiful landscape. The best known of animal species which are protected in this park are golden eagle, wolf, brown bear and fire salamander. The last one is also on the Gorce National Park’s logo. Outside the park there is the highest peak of Gorce Mountain Range, Turbacz Mountain. The most characteristic feature of the landscape of the Gorce National Park are forest clearings on which Polish highlanders are grazing sheeps.

Tourist shelter on the Turbacz Mountain near the border of Gorce National Park... Schronisko turystyczne na Turbaczu w pobliżu granicy Gorczańskiego Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy został założony w 1980 roku. Powołano go do życia w celu ochrony wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, które można znaleźć w Gorcach jak również by chronić ich piękny krajobraz. Najbardziej znanymi chronionymi zwierzętami tego parku są orzeł przedni, wilk, niedźwiedź brunatny czy salamandra plamista. Ta ostatnia znajduje się również na logo Gorczańskiego Parku Narodowego. Poza granicami parku znajduje się najwyższy szczyt Gorców, Turbacz. Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Gorczańskiego Parku Narodowego są polany leśne, na których polscy górale wypasają owce.

The Kiczora Mountain, part of Gorce National Park... Kiczora, część Gorczańskiego Parku Narodowego

Turbacz mountain… Góra Turbacz

 

Turbacz Mountain is the highest peak of Gorce Mountain Range with the height of 1310 m above the sea level. Gorce and Turbacz as a destinantion are especially popular with tourists because of quite close location from Krakow and not very demanding climbing. If you want to plan a trip you can take into consideration the opportunity of accommodation in the mountain hut on Turbacz. Walking routes on the Turbacz are available all year round.
The culmination of your excursion will be a beautiful view on Tatra Mountains, the highest mountain range in Poland.

Turbacz (1310 m n.p.m.) to najwyższy szczyt pasma  Gorców. Zarówno Turbacz jak i Gorce jako cel wycieczek są szczególnie popularne wśród turystów ze względu na dość bliskie położenie od Krakowa i  niewysoki poziom trudności wspinaczki. Jeśli chcesz zaplanować wycieczkę, możliwe jest  wzięcie pod uwagę  noclegu w górskim schronisku na Turbaczu. Trasy na Turbacz są dostępne przez cały rok.
Kulminacją wyprawy będzie piękny widok na pasmo Tatr, najwyższych gór w Polsce.