Archiwa tagu: Folwark Bosacki

Cmentarz Rakowicki… Rakowicki Cemetery

Najstarsza nekropolia Krakowa, założona w 1801-1802 r. na terenie podmiejskiego wówczas Folwarku Bosackiego, w związku z wydanym zakazem pochówków na dotychczas istniejących cmentarzach przykościelnych w obrębie miasta. Teren wykupiły od zakonu Karmelitów Bosych władze austriackie, a koszt urządzenia cmentarza pokryło miasto Kraków i okoliczne gminy. Pierwszy pogrzeb miał miejsce w styczniu 1803 r. Apolonii z Lubowieckich Bursikowej, zmarłej 15 I 1803 r. osiemnastoletniej mężatki. Obecnie znajduje się tutaj 75 tys. grobów.

Rakowicki cementary is the oldest cemetery in Krakow, founded in 1801-1802 at the suburban area of the Bosacki farm. It was issued in connection with the law of non burials on the previously existing churchyard cemeteries within the city. Land was bought from the Order of Carmelites by the Austrian authorities and the cost of arranging the cemetery was covered by the city of Krakow and the surrounding communities. The first burial took place in January 1803 Apolonia Lubowieckich Bursikowej, who died on 15th January 1803, being eighteen years old. Currently, on the cementary we can find 75 thousand graves.