Archiwa tagu: best photos

Best photos of 2014… Najlepsze zdjęcia 2014 roku

1 2 3Second part of best (in our opinion 😉 ) photos of 2014. Today we recall winter landscape which has probably ended in this year. We are still in the calendar winter but waiting for spring and rainbowl of colours. We also really grateful for your pictures on our afcebook page and we ask for more 🙂

4 5 6 Druga część najlepszych (naszym zdaniem;) ) zdjęć z 2014 roku. Dziś wspominamy zimowy krajobraz, który prawdopodobnie nie pojawi się już w tym roku. Już w kalendarzowej zimie czekamy na wiosnę i tęczę pełną kolorów.  Jesteśmy także wdzięczni  za Wasze zdjęcia na naszej  stronie facebookowej i prosimy o więcej 🙂