Archiwa tagu: Andrzej Lubomirski

Cracow University of Economics… Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1Founded in 1925 as a local school of trade, through many year evolved into a university and now is one of the best economic universities in Poland. Located in historical building of the 19th-century school for homeless boys. Building was founded by prince Andrzej Lubomirski, donor of many social initiatives in Krakow.

2Założony w 1925 roku jako miejscowa szkoła handlowa, przez wiele lat ewoluowała aż do  uniwersytetu, a teraz jest jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Znajduje się w zabytkowym budynku XIX-wiecznej wieku szkoły dla bezdomnych chłopców. Budynek został ufundowany przez księcia Andrzeja Lubomirskiego, darczyńcy w wielu inicjatywach społecznych w Krakowie.