Cracow street life… z życia krakowskiej ulicy

the puddles… czyli kałuże…

on the Market Square... na Krakowskim Rynku....
on the Market Square…
na Krakowskim Rynku….
the puddle ...on the Market Square... kałuża na Rynku...
the puddle …on the Market Square…
kałuża na Rynku…

Our Home is Your Home