Archiwum kategorii: Uncategorized

Weekend in National Museum… w Muzeum Narodowym…

pokaz tańców barokowych w Muzeum Narodowym…26.03.2017…

today in National Museum….show of Baroque dances dziś w Muzeum Narodowym….pokaz tańców barokowych

Opublikowany przez Globtroter Krakow na 26 marca 2017

 

https://business.facebook.com/Globtroter.Krakow/videos/1714555245225028/

 

Easter…Święta Wielkanocne

Every day brings us closer to Easter. This is the happiest time of the year for Christians and it is a good moment to take a deep breath and charge your energy for new goals you have to achieve. Delicious food on each table, traditional breakfast, decorated tables… – this are just a few benefits wich are waiting for us. Happy Easter!

Z każdym kolejnym dniem Wielkanoc jest coraz bliżej. To najszczęśliwsze ze świąt dla Chrześcijan oraz dobry moment by złapać oddech i naładować energię przed kolejnymi wyzwaniami, które czekają na nas w dalszych dniach. Pyszne jedzenie, tradycyjne śniadania, udekorowane stoły… – to tylko niektóre z dodatków czekających na nas. Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Small chapel overhanging the mountain river…. Kaplica na Wodzie

Small chapel overhanging the mountain river of St. Joseph the Worker is a wooden sacral monument which is located within the Ojców National Park.
The year of its creation dates back to 1901 and as the name says, the structure is located on the water between the two banks of the river called Prądnik.
Despite her advanced age, there are still celebrated Masses. It is worth mentioning that the Chapel on the Water is located on the Wooden Architecture Route in Malopolska.

 

Kaplica na wodzie pod wezwaniem św. Józefa Robotnika to drewniany zabytek sakralny który mieści się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Rok jej powstania datuje się na rok 1901 a jak sama nazwa mówi, konstrukcja ta znajduje się na wodzie, pomiędzy dwoma brzegami potoku o nazwie Prądnik.
Pomimo jej podeszłego wieku, nadal są w niej odprawiane msze święte. Warto wspomnieć, że Kaplica na Wodzie znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

 

Szczepański Square… Plac Szczepański

Plac Szczepański to plac który znajduje się niedaleko Rynku Głównego, przy krakowskich Plantach, pomiędzy ulicą Szczepańską oraz Św. Tomasza. W centrum Placu Szczepańskiego znajduje się fontanna, dzięki której w sezonie możemy podziwiać jej urok pośród wielu kolorów oraz obejrzeć specjalny pokaz, który odbywa się w tym miejscu każdego dnia o godzinie 21:15. Miejsce to ze względu na położenie jest często uczęszczane przez turystów. Warto wspomnieć, że w obrębie tego miejsca znajduje się nasza Gościnna Oficyna „GLOBTROTER”, gdzie serdecznie państwa zapraszamy przez cały rok!

1535_1220107511336473_7779761230126165633_n 541999_463291233684775_552150597_n 541999_463291247018107_1298748556_n 542454_463294147017817_752156788_n

Szczepanski Square is located near the Main Square and the Planty Park, between  the Szczepańska and St. Thomas streets. In the center of Szczepanski Square there is a fountain, so in the summe time we can admire its charm among the many colors and watch the special show, which is held in this place every day at 9:15pm. This place, due to its location, is often visited by tourists. It is worth mentioning that within this space there is our „GLOBTROTER” Guest House located”, where we cordially invite you all year round!

Cracow’s Churches…Krakowskie Kościoły

800px-o-_sebastian_wolicki

Kościół św. Kazimierza Królewicza

Dziś odwiedzimy mało znany kościół, który jednak skrywa nie jedną mroczną historię. Jest nim kościół św. Kazimierza Królewicza, który znajduję się na ulicy Reformackiej. Zbudowany w 1640 przez Reformatów, którzy przybyli do Krakowa niespełna 20 lat wcześniej. A co skrywa on w swoim środku? W jego kryptach od 1672 chowano zmarłych, w tym zakonników, osoby świeckie a nawet żołnierzy Napoleona. Księgi klasztorne mówią, że złożono tam ciała 730 osób świeckich i 250 zakonników więc liczba jest spora. Jeżeli jesteśmy zainteresowani odkryciem tajemnic tego miejsca możemy przyjść jedynie 2 listopada – w Dzień Zaduszny. To niestety jedyny dzień, kiedy możemy zwiedzić to miejsca.

1024px-church_of_st_casimir_01_ab

Church of Casimir the Prince

Today we will visit little known church, which hides a dark history. It is the church of Casimir the Prince. We can find this place on the Reformacka street. Built in 1640 by the Reformers who came to Krakow, less than 20 years earlier. And what it hides inside? In 1672 the priests started to bury people in the crypts. We can find there buried mummies of monks, ordinary people and even Napoleon soldiers. Books says that there lay 730 people and 250 monks so the number is vast. If you are interested in discovering the secrets of this place, you can only come November 2. Unfortunately, this is the only day when we can visit this place

church_of_st-_casimir_jagiellon_merciful_jesus_chapel_4_reformacka_street_old_town_krakow_poland

Cracow’s Churches…Krakowskie Kościoły

kosciolywitraze2

Słysząc o zabytkach najczęściej myślimy o monumentalnych budowlach, zamkach czy miejscach z którymi wiąże się jakaś legenda bądź dawna historia, jednak warto też zwrócić uwagę na kościoły i ich witraże, które niejednokrotnie jako zabytki przetrwały wiele lat jak i wieków.

W Krakowie mamy szeroki wachlarz świątyń do zwiedzania. Większość z nich to kościoły katolickie, takie jak: Kościół Dominikanów, Franciszkanów, Mariacki jak i wiele innych.

Poniżej możemy podziwiać witraże w jednej z najbardziej znanych krakowskich świątyń – Kościele Karmelitów

kosciolywitraze1

Hearing about the monuments we usually think of monumental buildings, castles and places with which there is associated a legend or ancient history, but we should also pay attention to the churches and their stained glass windows, which often as historical monuments have survived for many years and centuries.

In Krakow, we have a wide range of temples to explore. Most of them are Catholic churches, such as Dominican Church, the Franciscan, St Mary’s and many others.

Here we can admire the stained glass windows in one of the most famous Krakow’s churches – the Church of the Carmelites

On the way to the Turbacz Mountain… W drodze na Turbacz

The Turbacz Mountain is the highest peak of the Gorce Mountains. It is 1310 meters above sea level, but can be found the source stating that it is 1314 meters above sea level. You can get on this mountain by several hiking trails of varying difficulty. In the summer on the slopes of Turbacz Mountain there are cycling competitions organized. 5 minutes from the top of the mountaing there is a mountain chalet that can accomodate up to 100 people. Near the chalet there is also a tiny museum dedicated to the history of tourism in the Gorce Mountains.

Schronisko-na-Turbaczu
Mountain hostel on the Turbacz… Schronisko na Turbaczu
Widok-spod-schroniska-na-Tatry
Tatra Mountains – the view from the Turbacz…. Widok spod schroniska na Tatry

Turbacz jest najwyższym szczytem Gorców. Ma on 1310 m. n. p. m. chociaż według niektórych źródeł sięga 1314 m. n. p. m. Na górę można dostać kilkoma rożnymi szlakami turystycznymi o zmiennej trudności. W lecie na zboczach Turbacza organizowane są zawody rowerowe. 5 minut drogi od szczytu Turbacza znajduje się schronisko, które może pomieści do 100 osób. Niedaleko schroniska znajduje się niewielkie muzeum poświęcone historii turystyki w Gorcach.

 

St. Adalbert Church… Kościół św. Wojciecha

St. Adalbert Church is a small, romanesque tempel in the heart of the Old Town. Present church comes from the turn of 11th and 12th century. Rebuild many times from the style of romanesque to baroque, today it is the main church on the Main Market Square. Nearby there is much bigger and more famous  St. Mary’s Church but formally all citizens of the Market Square belong to St. Adalbert Church. Today the church is a place of very interesting classical musics concerts. In the basement of the church you can visit an exhibition about the history of the Main Square. We encourage you to visit it during the stay in Krakow.

Kościół św. Wojciecha to mała romańska świątynia pochodząca z przełomu XI i XII wieku. Przebudowywana wiele razy od stylu romańskiego po barokowy do dziś stanowi główny kościół  Rynku . W pobliżu znajduje się większy i bardziej znany Kościół Mariacki, ale mieszkańcy rynku oficjalnie przynależą do św. Wojciecha. Obecnie kościół jest miejscem bardzo ciekawych koncertów muzyki klasycznej muzyki. W podziemiach kościoła można zwiedzić wystawę dotycząca historii Rynku Głównego. Zachęcamy do odwiedzenia podczas pobytu w Krakowie.

Inconspicuous church on the Main Market… Niepozorny kościółek na Rynku Głównym

1

2

St. Adalbert Church is a small, romanesque tempel. Rebuild many times until today it is the main church on the Main Market Square. Nearby there is St. Mary Church,  but citizens of the Market Square belong to St. Adalbert Church. Today the church is a place of very interesting classical musics concerts. We encourage you to visit it during the stay in Krakow.

3

4

Kościół św. Wojciecha to mała romańska świątynia. Przebudowywany wiele razy do dziś stanowi główny kościół  Rynku. W pobliżu znajduje się Kościół Mariacki, ale mieszkańcy rynku przynależą do św. Wojciecha. Obecnie kościół jest miejscem bardzo ciekawych koncertów muzyki klasycznej muzyczki. Zachęcamy do odwiedzenia podczas pobytu w Krakowie.

Old Kleparz… Stary Kleparz

Stary Kleparz jest najstarszym placem targowym Krakowa, które działa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego. Jest miejscem wyjątkowym, który pielęgnuje swoją tradycję od wielu lat i zachwyca zarówno stałych klientów jak i odwiedzających go turystów.

Na tym placu targowym znajdziemy wiele produktów spożywczych których używamy na co dzień – od warzyw po owoce i inne.

starykleparz3

 

 

The Old Kleparz  is the oldest marketplace in Krakow , which runs continuously until today. It is a unique place that cherishes its tradition for many years and delights both regular customers and tourists visiting it .

On this market square you can find many food products we use every day – from vegetables to fruit and others .