Archiwum kategorii: Krakow – Warto zobaczyć / Places to see

St. Andrew’s Church… Kościół św. Andrzeja

St. Andrew’s Church is one of the oldest churches in Krakow. It was built in 11th century in Roman Style.

For more click here:
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Andrew’s_Church,_Krak%C3%B3w

St. Andrew's Church on Grodzka Street 56... Kościół św. Andrzeja na ul. Grodzkiej 56
St. Andrew’s Church on Grodzka Street 56…
Kościół św. Andrzeja na ul. Grodzkiej 56

Kościół św. Andrzeja jest jednym z najstarszych kościołów w Krakowie. Został zbudowany w XI wieku w stylu romańskim.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Andrzeja_w_Krakowie

The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow)… Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow).... Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu
The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow)….
Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu

The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow), located on the bank of the Vistula river,  is the oldest monastery in Poland. First Benedictines arrived here in 11th century. It is for sure one of the most interesting historical attractions in Krakow, open for turists. Benedictines produce their own goods that can be bought on the spot. The Abbey is located around 20 minutes drive from Globtroter Guest House. You can find more information here:

www.tyniec.benedyktyni.pl/

The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow).... Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu
The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow)….
Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (Kraków), położone na brzegu Wisły, jest najstarszym klasztorem w Polsce. Pierwsi benedyktyni przybyli tu już w XI wieku. Jest to na pewno jeden z najciekawszych zabytków w Krakowie, otwarty dla zwiedzających. Benedyktyni produkują własne produkty, które można kupić na miejscu. Opactwo położony jest około 20 minut jest samochodem od Globtrotera. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.tyniec.benedyktyni.pl/

The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow).... Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu
The Benedictine Abbey in Tyniec (Krakow) – the view of the Vistula river….
Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu – widok na Wisłę

 

27th International Festival of Street Theatres… XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Performance titled: 'Antiwords' taking place on the Szczepanski Sqaure - just in front of our Guest House...  Przedstawienie zatytułowane: 'Antysłowa' odbywające się na Placu Szczepański, tuż przed Globtroterem.
Performance titled: ‚Antiwords’ taking place on the Szczepanski Sqaure – just in front of our Guest House…
Przedstawienie zatytułowane: ‚Antysłowa’ odbywające się na Placu Szczepański, tuż przed Globtroterem.

Yesterday, the 27th Festival of Street Theatres started. It is a great event taking place every year in Krakow. As the name suggests, performance take place outside – on street and sqaures, sometimes even without any stage. Every performance is very interesting and the plots of some of them are really amazing. You should see it!

Performance titled: 'Antiwords' taking place on the Szczepanski Sqaure - just in front of our Guest House...  Przedstawienie zatytułowane: 'Antysłowa' odbywające się na Placu Szczepański, tuż przed Globtroterem.
Performance titled: ‚Antiwords’ taking place on the Szczepanski Sqaure – just in front of our Guest House…
Przedstawienie zatytułowane: ‚Antysłowa’ odbywające się na Placu Szczepański, tuż przed Globtroterem.

Wczoraj rozpoczął się XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. To wspaniałem wydarzenie, które ma miejsce co roku w Krakowie. Jak sama nazwa wskazuje, przedstawienia odbywają się na ulicach i placach, często bez żadnej sceny. Każde przedstawienie jest bardzo interesujące a fabuła niektórych z nich naprawdę niesamowita. Polecamy!

„Szalom” on Szeroka Street… Szalom na Szerokiej

P1060447
The Jewish Culture Festival (214) Concert on Szeroka Street, 20 minutes walk from the Globtroter… Festiwal Kultury Żydowskiej (2014) – koncert na ul. Szerokiej, 20 minut spacerem z Globtrotera

The 24th edition of the Jewish Culture Festival has ended last Saturday. It was finished, as every year, by the „Shalom”- the biggest concert of Jewish music in Cracow and the world! Again this year, there was no shortage of bands playing the former (older) Jewish music and groups playing more current music. The bands like Radio Trip, Deleon or Yiddish Princess played that evening. For seven hours, Szeroka Street turned into a huge stage where people from all around the world brought back the memory of the former inhabitants of Kazimierz. That was an excellent opportunity to see how much has changed in Kazimierz. I vividly remember what my mum used to tell me – that the Szeroka Street, in her time, was the most dangerous place in the whole Krakow. From the time of political transformation, a lot has changed here. Old crumbling buildings have been renovated. Turned into the hotels and restaurants. This place, with very bad reputation, over a few years has turned into one of the most frequented and visited places of Kazimierz. The main reason for this lies primarily in the historical value of this place, but also because – for 24 years it holds   Jewish Culture Festival, of which the Szeroka Street „Shalom” Concert is one of the most important points. Returning back to the concert. As I have already written, the presentation was amazing. However, this concert is not just about music, it is also an excellent opportunity for contact with other people and other nations. During those few hours, I’ve met many German, English, Spanish and Jewish people. This is a perfect example when the music can group in one place, at one time, many different nations. It’s a magical time when the music and the setting sun act in a way that the stereotypes, the prejudices and other negative thoughts about the strangers disappear. The scene was located right by the Old Synagogue. The people (Jews, Poles, Germans and others) were intertwined with each other, dancing to the beat of the Jewish music. Here, where almost 100 years ago, a great tragedy has been taking place (during the World War II), peace and respect has returned for the other person. No matter what nationality you were, only the desire to have fun has counted 🙂

P1060442
The Jewish Culture Festival (214) Concert on Szeroka Street, 20 minutes walk from the Globtroter… Festiwal Kultury Żydowskiej (2014) – koncert na ul. Szerokiej, 20 minut spacerem z Globtrotera

24 edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej dobiegła końca w ostatnią sobotę. Została ona zwieńczona, jak co roku Szalom na Szerokiej – największym koncertem muzyki żydowskiej
w Krakowie i na całym świecie! W tym roku nie zabrakło zespołów grających dawnej żydowskiej muzyki jak i też grup prezentujących bardziej współczesne piosenki. Zagrały takie zespoły jak Radio Trip, Deleon czy też Yiddish Princess. Na 7 godzin ulica Szeroka zmieniła się w ogromną scenę gdzie zespoły z całego świata przywróciły pamięć o dawnych mieszkańcach krakowskiego kazimierza. To doskonała okazja, aby zobaczyć jak wiele zmieniło się na Kazimierzu. Doskonale pamiętam jak mama opowiadała mi, że ulica Szeroka za jej czasów była najbardziej niebezpiecznym miejscem w całym Krakowie. Od czasów transformacji politycznej wiele się tutaj zmieniło. Dawne rozsypujące się kamienice zostały odnowione, zamieniając się przy tym w hotele i restauracje. Miejsce o bardzo złej sławie na przestrzeni kilku lat zmieniło się w jedno z najbardziej uczęszczanych i odwiedzanych punktów Kazimierza. Jednym z powodów tej sytuacji jest przede wszystkim wartość historyczna tego miejsca, ale także to, że od 24 lat organizowany jest na niej kulminacyjny punkt Festiwalu Kultury Żydowskiej, czyli Szalom na Szerokiej. Wracając jednak do samego koncertu. Tak jak już napisałem przedstawienie było niesamowite. Koncert ten to nie tylko muzyka. To także doskonała okazja na kontakt z innymi ludźmi, z innymi narodami. Podczas tych paru godzin spotkałem wielu Niemców, Anglików, Hiszpanów czy też Żydów. To przykład, kiedy muzyka może łączyć w jednym miejscu, w jednym czasie, wiele różnorodnych nacji. To magiczny czas, kiedy wraz z płynącą muzyką i zachodem słońca zachodzą stereotypy, uprzedzenia i inne siedzące w naszych głowach rzeczy na temat obcych ludzi. Podczas tego koncertu doskonale bawiłem się z każdą napotkaną osobą. Scena ulokowana była przy samej Starej Synagodze. Następnie stał wielki szereg ludzi a na końcu, tuż przy barierkach utworzyło się coś na rodzaj okręgu. Ten okręg stanowili ludzie spleceni ze sobą, tańczący w rytm muzyki żydowskiej. Byli tam Żydzi, Polacy jak i też Niemcy. Tu gdzie prawie 100 lat temu wydarzyła się wielka tragedia, jaką była II wojna światowa wrócił pokój i szacunek dla drugiej osoby. Nie ważne jakiej narodowości byłeś, jak tańczyłeś, liczyła się tylko i wyłącznie chęć zabawy 🙂