Archiwum kategorii: Krakow – Warto zobaczyć / Places to see

Collegium Novum

Collegium Novum to główny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczący się na ul. Gołębiej przy Plantach. Ten wzniesiony 1883-1887 neogotycki budynek projektu Feliksa Księżarskiego jest historyczną wizytówką najstarszej uczelni w Polsce. W budynku odbywają się wszelkie uroczystości i ważne momenty dla uniwersytetu.

Collegium Novum is the main building of Jagiellonian University built in Neo-Gothic style and located on Golebia Street near to Planty Park. It was built between 1883 and 1887 and was based on the design of architect Feliks Ksiezarski. This building is one of the most recognizable symbols of this oldest university in Poland. Collegium Novum is used for many ceremonies and important moments for the University .

 

Brama Floriańska… St. Florian’s Gate

Ta licząca 34,5 metra wysokości średniowieczna brama jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, została wzniesiona między XIII a XIV wiekiem. Jest jedną z 8 krakowskich bram obronnych.  Od strony Plant widnieje na niej płaskorzeźba orła piastowskiego a od strony ul. Floriańskiej płaskorzeźba Św. Floriana. Od niej zaczynała się Droga Królewska na Wawel.

St. Florian’s Gate is one of the most important symbols of the city. It is 34,5 meters heigh. It was built between the 13th and 14th century and it’s one of 8 KraKow’s defensive gates. On both sides you can see  beautiful bas-reliefs. Here began The Royal Road.

Harce Lajkonika…Frolics of Lajkonik…

26.06.2014… 12:30 – 20:00..
„Lajkonik” romps across Cracow once again, spreading good luck with the strikes of his mace. Maybe this time he’ll find you?…
Lajkonik znów przetańcuje przez Kraków, rozdając przynoszące szczęście uderzenia buławą. Może tym razem ofiaruje je Wam?…” (KARNET)

more information about Lajkonik you will find here

 

Krakowskie Sukiennice…Cloth Hall

Krakowskie Sukiennice…Cloth Hall

Ta najstarsza w Polsce galeria handlowa powstała w XIII wieku dzięki królowi Bolesławowi Wstydliwemu, który zdecydował o postawieniu ich dla tutejszych handlarzy. Nowe murowane Sukiennice zostały postawione przez króla Kazimierza III Wielkiego. Niestety w 1555 r. budowla spłonęła. Szybko przystąpiono do jej odbudowy podczas której nadano jej bardziej renesansowy charakter.
Dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa.

This is the oldest shopping mall in Poland that was founded in 13th century thanks to the king Boleslaw Wstydliwy who decided to build it for local merchants. New brick Cloth Hall were raised by the King Kazimierz III Wielki.  Unfortunately,  in 1555 the building burnt down. Quick reconstruction gave it more Renaissance character. Today Cloth Hall is one of  the most recognizable symbols of KraKow

Wielka Parada Smoków … Great Dragons Parade

 

Wielka Parada Smoków to niezwykłe wydarzenie plenerowe organizowane przez Teatr Groteska. Setki ludzi wychodzą na ulice aby podziwiać wykonane przede wszystkim przez dzieci smoki.  Jednego dnia przepływają one Wisłą a drugiego w pięknym pochodzie docierają do Rynku Głównego gdzie oceniane są przez jury.  Spośród wszystkich wybierany jest „najpiękniejszy Smok Parady”.

Great Dragon Parade is an unusual open-air event organized by Theatre Groteska. Hundreds of people take part in it and have possibility to see dragons mostly made by children. One day they crossed the Vistula river and on the second during a beautiful march they reach the Main Market Square where the jury chooses „the most beautiful Dragon”.

Więcej na…. for more more click:  http://www.paradasmokow.pl/

Procesja Bożego Ciała… Corpus Christi Procession

 Procesje Bożego Ciała, przypadają na 60 dni po Wielkanocy (zawsze w czwartek). W Krakowie najbardziej znana rozpoczyna się z Katedry na Wawelu a kończy na Rynku Głównym. Zgodnie z tradycją na trasie znajdują się cztery ołtarze przyozdabiane w piękny sposób, przy których czytane są fragmenty Pisma Świętego. W tym roku procesja będzie mieć miejsce 4 czerwca i wyruszy około 11.00 z Wawelu.

Corpus Christi Processions are celebrated 60 days after Easter (always on Thursdays). In Krakow, the most popular begins from the Wawel Cathedral and ends on the Main Market Square. Follow a Christian tradition four beautifully decorated altars are located on the route.  Fragments of Holy Bible are reading there. This yeat the prosessions is taking place on 4th June and starts around 11.00am on the Wawel Hill.

St Mary’s Basilica… The High Altar by Veit Stos… Bazylika Mariacka…Ołtarz Wita Stwosza

If you click here the beautiful Altar will open for you…and don’t forget to pan up..

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Wieżach Kościoła Mariackiego

Bardzo ważnym elementem krakowskiego rynku jest Kościół Mariacki, na który składają się dwie wieże. Są dwie wieże; wyższa – ta gdzie grany jest hejnał oraz niższa – w której znajduję się dzwonnica. Nie zachowały się żadne oficjalne dokumenty, które by tłumaczyły nierówność budynku. Znana jest tylko legenda, że wieże te budowane były przez dwóch braci słynnych murarzy, którzy pod koniec XIII wieku zaczęli budowę. Kiedy młodszy brat zorientował się, że jego wieża rośnie wolniej niż wieża starszego brata, postanowił go zamordować. Jednak wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju i w niedługim czasie rzucił się z wieży. Nóż, którym zamordował swojego brata do dzisiaj wisi w Sukiennicach.

The Legend of St. Mary’s Church Towers

A very important element of the Market Square in Krakow is the St. Mary’s Church witch the two towers. Thus, there is a greater where is played the bugle call and a second, smaller, where is the bell. There are not any official documents that explained the diffrences in the building. There is only a legend that towers were built by two brothers famous masons who in the late thirteenth century began to build this church. When the younger brother realized that his tower tower grows more slowly than his older brother, he decided to murder him. But remorse did not give him peace and soon threw himself from the tower. The knife, which he killed his brother is still hanging in the Cloth Hall.

Krakowskie dorożki … Krakow carriages

Krakowskie dorożkiCracow carriages

Krakowskie dorożki używane były dawniej właściwie jako jedyny środek transportu w mieście. Rozwój komunikacji doprowadził jednak do ograniczenia ich liczby.  Dorożki, które mają dziś swój postój pod Kościołem Mariackim na Rynku Głównym służą przede wszystkim celom turystycznym.  Z pewnością pozostaną na długo jednym z wielu symboli miasta.

Krakow carriages were practically previously used as the only way to travel around the city.  Due to development of transport their amount reduced. Nowadays  carriages located next to St. Mary’s Basilica on the Main Square are mostly used as a tourist attraction.  For sure they will stay as one of the symbols of Krakow for many more years.

Stained glass windows…Witraże

 

Krakow churches, restaurants, buildings… They all have something in common and not only in historical context but also because of the presence of stained glass windows, so characteristic for many buildings in Krakow. Stained glasses were most popular at the turn of 19th and 20th century. Nowadays this kind of art slowly disappears so it’s especially important to save so much as it is possible to be.

 Krakowskie kościoły, restauracje, kamienice Wszystkie te miejsca są połączone nie tylko kontekstem historycznym, ale także obecnością witraży, tak charakterystycznych dla wielu budynków w Krakowie. Witraże były najbardziej popularne na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie tego rodzaju sztuka powoli zanika więc jest szczególnie ważne, aby zachować ich tak dużo jak to możliwe.