Dzień Transportu w Krakowie / Transport Days in KRAKOW

21 września w Krakowie odbyły się Dni Transportu, których główną ideą jest szerzenie wiedzy o rynku transportowym w Polsce w sposób dostosowany do wieku odwiedzających jedną z 3 lokalizacji festiwalu. Pośród licznych atrakcji wymienić można m.in.: pokazy służb ratowniczych, warsztaty z programowania tras pociągów, symulatory wirtualnej jazdy autobusem i bolidem wyścigowym oraz wiele szkoleń i konkursów z wiedzy o bezpieczeństwie. Jednak największą atrakcją był przejazd zabytkowym pociągiem na trasie Kraków Główny – Kraków Płaszów oraz parada lokomotyw.

 

September 21st the Transport Days took place in Krakow. It’s main idea was to spread knowledge about transport in Poland in a form adopted to the age of all participants. Among noumerous attractions visitors could see demonstration of emergency services, programming train routes workshops, virtual simulaton of bus and race driver and many lessons and contests concerning security in transport. However, the most spectacular part of this festival were travel on a historic train on the route Kraków Glówny – Kraków Płaszów and parade of locomotives.

Krakowski marsz jamników/ Krakow Dachshunds March

Zakończył się jubileuszowy 25. Marsz Jamników. Tradycyjnie właściciele czworonogów spotkali się pod Barbakanem, skąd punktualnie w samo południe w jamniczym pochodzie wyruszyli ze swoimi pupilami na Rynek Główny.

Na uczestników czekały liczne atrakcje: przemarsz przy dźwiękach orkiestry spod Barbakanu na Rynek Główny, jamniczy konkurs z nagrodami, a na Rynku bezpłatne porady psich ekspertów i bezpłatne usługi dla psiaków.

Kolejny raz podczas marszu można było pomóc bezdomnym psiakom ze schronisk i przytulisk. Na scenie swój finał miała akcja „Pieskie życie zmieniamy na dobre!”

The jubilee 25 March of Dachshunds ended. Traditionally, the four-legged owners met at 11.45 near the Barbican, from where punctually at noon in the dachshund went with their pets to the Main Square.

Numerous attractions awaited the participants: a march to the sounds of the orchestra from the Barbican to the Main Square, a dachshund competition with prizes, and free expert advice from dogs and free services for pooches on the Market.

Once again during the march you could help homeless dogs from shelters and shelters. The action „Dog life is changing for good!” Had its final on stage

Cracow… Main Square… Lajkonik’s scouts show by ZPiT „Krakowiacy”…. Kraków… Rynek … Pokaz harców Lajkonika w wykonaniu ZPiT „Krakowiacy”.

Cracovia Danza – dziś na Rynku Głównym / Today on the Main Market Square (vol. 3)

Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz harców Lajkonika w wykonaniu ZPiT „Krakowiacy”.Cracow… Main Square… today just before noon…Lajkonik's scouts show by ZPiT "Krakowiacy".

Opublikowany przez Globtroter Krakow Poniedziałek, 16 września 2019

Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…
Pokaz harców Lajkonika w wykonaniu ZPiT „Krakowiacy”… upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat…
Cracow… Main Square… today just before noon…
Lajkonik’s scouts show by ZPiT „Krakowiacy”.,.commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.

Cracow… medieval dance show performed by the „Cracovia Danza” Court Ballet….Kraków… Pokaz tańców średniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego

 

 

 

Cracovia Danza – Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat /Early medieval dance show, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.

Cracow… Main Square… today just before noon…Early medieval dance show performed by the "Cracovia Danza" Court Ballet, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza", upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat

Opublikowany przez Globtroter Krakow Poniedziałek, 16 września 2019

Cracow… Main Square… today just before noon…Early medieval dance show performed by the „Cracovia Danza” Court Ballet, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.
Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat

 
 

XVII Dumpling’s Festival at Small Market… XVII Festiwal pierogów na małym rynku

Kto nie poznał smaku pierogów nie wie, jak smakuje Polska! 14-18 sierpnia na krakowskim Małym Rynku odbył się XVII Festiwal Pierogów, na którym jak co roku można spróbować tego tradycyjnego dania w wykonaniu najlepszych restauratorów w mieście. Tegorocznym zwycięzcą konkursu na najlepsze ruskie okazał się Przypiecek krakowski 24h (ul. Sławkowska 32). Nagroda publiczności przypadła lokalowi Tomasza 20 Resto Bar (ul. Św. Tomasza 20). Poza klasycznym łasuchowaniem organizatorzy przygotowali również warsztaty lepienia i ciekawy program artystyczny.

Who didn’t try dumplings does not know how Poland tastes like! On 14-18 August Dumpling’s Festival took place at Small Market in Cracov. As every year, you could taste this traditional polish dish made by the best restaurants in one place. During this edition Przypiecek krakowski 24h (Sławkowska 32) won the jury’s first prize and Tomasza 20 Resto Bar (Tomasza 20) won the audience award. Despite tasting different facings organisers prapared culinary workshops and artistic programme.

Cracow…Patriotic singing lesson… 80th Anniversary of the Outbreak of World War II…. Krakowska Lekcja śpiewania… 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej

Krakowska Lekcja śpiewania… 1 września 2019

Cracow…Patriotic singing lesson… 80th Anniversary of the Outbreak of World War IIKrakowska Lekcja śpiewania… 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej

Opublikowany przez Globtroter Krakow Niedziela, 1 września 2019