Koncerty promenadowe… Promenade concerts

W wakacyjne niedziele Krakowskie Forum Kultury zaprasza na koncerty w altanie na Plantach przy ul. Westerplatte.
W każdą niedzielę sierpnia w zaciszu drzew będzie rozbrzmiewać muzyka w wykonaniu krakowskich artystów.

13 sierpnia 2017, 15.00
Cracow Jazz Quartet (studenci Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej)

20 sierpnia 2017, 15.00
Na naszej wyspie– wędrówka z poezją i polską piosenką po krakowskich Plantach

27 sierpnia 2017, 15.00
Pan Śrubka i Orkiestra Taneczna
Nowe przedsięwzięcie Michała Jurkiewicza powstałe w wyniku współpracy ze studentami Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

On Sundays, the Krakow Cultural Forum invites you to summer house on Westerplatte Street in Krakow’s Planty area.
Every Sunday in August, the music of Cracow artists will resound among the trees.

August 13, 2017, 3:00 pm
Cracow Jazz Quartet (students of Cracow School of Jazz and Music Entertainment)

August 20, 2017, 3:00 pm
On our island – wandering with poetry and Polish song on Krakow’s Planty

August 27, 2017, 3:00 pm
Mr. Screw and Dance Band-
A new undertaking by Michał Jurkiewicz created as a result of cooperation with students of the Academy of Music in Katowice and the Academy of Music in Cracow.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *