Stained-glasses of Krakow… Witraże Krakowa

Churches, synagogues, public institutions, restaurants – in all of this buildings we can admire beautiful stained glasses. They present saint symbols, scenes or even flowers. We encourage to pay attention to them when you visit the Krakow.

Kościoły, synagogi, instytucje publiczne, restauracje w tych wszystkich budynkach możemy podziwiać piękne witraże. Najczęściej przedstawiają święte symbole, scenki czy nawet kwiaty. Zachęcamy do zwrócenia na nie uwagi podczas wizyty w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *