„the Middle Ages… Średniowiecze…”

Middle Ages, dark ages. For some people it’s hard to imagine world without computers, many books, education, radio etc… But people used to handle their lifes without such facilities. Nowadays we like watching how the human race lived before our generation. Times were brutal, hunger, wars… but still many of us are charmed by the lifestyle of our ancestors.

Średniowiecze, wieki ciemne. Niektórym ciężko sobie wyobrazić życie bez komputerów, wielu książek, edukacji, radia itp… Ale ludzie radzili sobie w życiu i bez takich udogodnień. Obecnie lubimy oglądać jak żyła ludzkość przed nasza generacją. Czasy były brutalne, głód, wojny… ale mimo to wielu z nas jest oczarowanych stylem zycia naszych przodków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *