„The spring awakeness… Przebudzenie wiosny…”

February is ending, we should feel the winter in the air outside our homes. So far this winter is very warm. Nature began to wake up. Grass, trees, even birds with their songs want to tell us „the spring is comming to town”.

Luty powoli się kończy, powinniśmy czuć zimę w powietrzu poza naszymi domami. Jak dotąd zima jest bardzo ciepła. Natura zaczęła się przebudzać. Trawa, drzewa, a nawet ptaki z ich śpiewem starają się nam powiedzieć „Wiosna przychodzi do miasta”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *