Last signs of autumn.. Ostatnie oznaki jesieni

It’s November, full of autumn climat… When we decide to visit parks or go outside the city we can see beautiful symphony of colours. There are still leaves on the trees here. This is probably the last call to admire the view. Later we will be waiting for white, snowy perspective of winter 🙂

Mamy listopad, pełen jesiennego klimatu… Kiedy zdecydujemy się odwiedzić park lub udać się poza miasto, zauważymy piękną symfonię kolorów ponieważ nadal obserwujemy liście na drzewach. Prawdopodobnie jest to ostatni dzwonek, aby podziwiać te widoki. Później będziemy już czekać na białą, śnieżną perspektywę zimy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *