Krakow style in social life… Krakowski styl w życiu towarzyskim

Many times we hear from Guests who are coming back to Krakow that one of the most characteristics elements of social life is so called „Krakow style„. What does it means? It is a climate and decor in an old-fashion charm. Cafes and pubs located in unique alleys and basements, full of old things. It all creates a special memories in visitors. We invite all who have not seen this before and those who have visited us and want to be part of those feelings once again.

Wiele razy słyszymy od naszych Gości, którzy wracają do Krakowa, że jedną z najlepszych cech  życia towarzyskiego jest tzw krakowski styl„. Co to znaczy? Jest to klimat i wystrój pełen uroku w starym stylu.  Kawiarnie i  puby zlokalizowane w niepowtarzalnych zaułkach i piwnicach, pełne starych przedmiotów. To wszystko tworzy szczególne wspomnienia w odwiedzających nas Gościach. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli okazji doświadczyć tego wcześniej i tych, którzy odwiedzili nas i chcą być częścią tych przeżyć raz jeszcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *