Planty Krakowskie… Planty Park

Planty Krakowskiepark miejski który powstał w 1830 roku,  na miejscu fortyfikacji otaczających miasto: murów obronnych oraz położonej na ich przedpolu fosy i wałów ziemnych.

Planty Park an urban park which was created in 1830, in the place of the medieval fortifications surrounding the city, i.e. on the place of the ramparts and the moat and embankments situated in their foreland .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *