Brama Floriańska – St. Florian’s Gate

Brama Floriańska – Brama która stanowiła niegdyś część murów obronnych miasta Krakowa. Jest jedną z ośmiu krakowskich bram obronnych, która była połączona z samym Barbakanem specjalnym mostem. Wieża znajdowała się na trakcie królewskim biegnącym do Kleparza obok kościoła św. Floriana. Tutaj także zaczynała się droga królewska na Wawel.

St. Florian’s Gate the gate which used to be a part of the city walls of Krakow. It is one of the eight defend gates of Krakow which was connected to the Barbican with special bridge. The tower was on the Royal Route that run to Kleparz next to the St. Florian Church. Here, it began the Royal Route to Wawel.

Pchli targ… Flea market

523163_528933667120531_698718445_nPlac targowy „UNITARG” na Grzegórzkach znany jest także poza granicami kraju, dzięki urządzanej tu w każdą niedzielę giełdzie książek i staroci. Bazar odwiedzają między innymi Anglicy, Francuzi i Niemcy, zarówno kolekcjonerzy, jak i poszukiwacze ładnych, starych przedmiotów, czasem wartościowych, często niemodnych, niepotrzebnych, podniszczonych, sprzedawanych po niskich cenach. Na giełdzie, w każdą niedzielę, starocie i czasopisma oferuje około 1000 sprzedających, z czego 300 to osoby, posiadające stałą rezerwację miejsca.

Marketplace UNITARG” on Grzegórzki is very popular in Poland but also known outside the country, thanks to the flea market  of books and antiques every Sunday. Bazaar visits, among others, the British, French and Germans, both collectors and seekers of nice, old objects, sometimes valuable, often outmoded, useless, battered, sold at low prices. On the stock market, every Sunday, antiques and magazines offers about 1,000 sellers, of which 300 are people with permanent seat reservation.