Rękawka Medival Festival… Festiwal Rękawka

 

The Festival takes place after Easter in Krakow at the foot of the Krakus Mound, the oldest and one of four mounds in Krakow. Inspired by historical context of surroundings: full of legends of slavic magic, witches and history of legendary founder of city Krakow – Krakus. During event you can enjoy many of colourful plays and just spend time in festival atmosphere. During festival, groups of historical reconstruction present medieval life, show of fight and technics of e.g. lightning bonfire or cooking medieval dishes.

To get more information go to: http://www.mydestination.com/krakow/events/73162171/rekawka-7-april-2015

Festiwal odbywa się po Wielkanocy u stóp Kopca Krakusa, najstarszego i jednego z czterech kopców w Krakowie. Inspirowany historycznym kontekstem okolicy: pełnego legend słowiańskich, magii, czarownic i historii o legendarnym założycielu miasta Krakowa – Krakusie. Podczas imprezy można korzystać z wielu kolorowych zabaw i po prostu spędzić czas w festiwalowej atmosferze. Podczas wydarzenia grupy rekonstrukcji historycznych prezentują życie ludzi średniowiecza, pokazy walki i techniki, np.  rozpalania ogniska i gotowania potraw średniowiecznych.

Więcej informacji: http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/30081/tradycyjne-swieto-rekawki-na-kopcu-krakusa-2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *