The Tempel Synagogue… Synagoga Tempel

 1The Synagouge of reform Judaism is a beautiful symbol of the Jewish architecture of 19th century. Located in Krakow‚s district Kazimierz is one of four still open synagoges presenting richness of architecture details and colours which you can’t find in traditional, orthodox synagouge.

During II World War it was destroyd inside by Nazis who made here a magazine. Renovated with the help of the Jewish institiusions from New York and the city of Krakow, today shines as one of the main atractions of Kazimierz.

2 3 4Synagoga judaizmu reformowanego jest doskonałym symbolem żydowskiej architektury XIX wieku. Położona w krakowskiej dzielnicy Kazimierz, jest jedną z czterech wciąż czynnych synagog; prezentuje bogactwo szczegółów architektonicznych i kolorów, których nie można znaleźć w tradycyjnej ortodoksyjnej synagodze.
W czasie II wojny światowej zdewastowana przez nazistów, którzy utworzyli tam magazyn. Odnowiona została przy pomocy instytucji żydowskich z Nowego Jorku oraz miasta Krakowa, dziś olśniewa jako jedna z głównych atrakcji Kazimierza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *