The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki… Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Sołuńskiego w Bodakach

The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki... Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Bodakach
The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki… Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Bodakach

Bodaki are located in the south-east part of Lesser Poland, near Polish-Slovak border. In this tiny village there are two antique temples. One of them is the church of st. Demetrius of Thessaloniki. It is relatively young wooden church. It was built in 1902. Nowadays it is Roman catholic church bur originally it was a Greek orthodox church used by Lemkos. After world war II Lemkos were displaced from the village so the Greek orthodox church was changed to Roman catholic church. Inside the church has preserved the original iconostasis. Near the church there is located a small parish cemetery.

The parish cemetery in Bodaki... Cmentarz parafialny w Bodakach
The parish cemetery in Bodaki… Cmentarz parafialny w Bodakach

Bodaki znajdują się w południo-wschodniej części województwa małopolskiego w pobliżu granicy polsko-słowackiej. W tej niewielkiej wsi znajdują się dwie zabytkowe świątynie. Jednym z nich jest kościół św. Dymitra Sołuńskiego. Jest to stosunkowo młody drewniany kościół. Został on zbudowany w 1902 roku. Obecnie jest to kościół katolicki lecz pierwotnie była to cerkiew greckokatolicka używana przez mniejszość Łemkowską. Po drugiej wojnie światowej Łemkowie zostali ze wsi wysiedleni więc cerkiew greckokatolicka została zamieniona w kościół katolicki. Wewnątrz kościoła zachował się oryginalny ikonostas. W pobliżu świątyni znajduje się niewielki cmentarz parafialny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *