Minor Basilica of the Virgin Mary Offering in Wadowice… Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP w Wadowicach

Basilica
Minor Basilica of the Virgin Mary Offering in Wadowice and the fountain in front of it… Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP w Wadowicach oraz fontanna znajdująca się przed nią

Lying near Krakow town Wadowice is associated mainly with the person of Pope John Paul II. One of the places associated with his person is the Minor Basilica of the Virgin Mary. It is a temple in which Karol Wojtyla was baptized. The first church in Wadowice was built in the early 14th century, but it burned down in the middle of the next century. Built in its place the second church was burned at the beginning of the 18th century. Currently, the existing church dates back from the late 18th century. The Basilica is a neo-baroque style. Inside there are statues of patrons of Poland Our Lady, st. Adalbert of Prague and st. Stanislaus of Szczepanow. Since the last renovation of the basilica has a marble floor and wall paintings related to the teaching of Pope John Paul II. The Church has the status of a minor basilica since 1992.

The Baptismal font inside the basilica at which was baptized Pope John Paul II... Chrzcielnica znajdująca się wewnątrz bazyliki przy której został ochrzczony papież Jan Paweł II
The Baptismal font inside the basilica at which was baptized Pope John Paul II… Chrzcielnica znajdująca się wewnątrz bazyliki przy której został ochrzczony papież Jan Paweł II

Leżące nieopodal Krakowa Wadowice kojarzą się głównie z osobą papieża Jana Pawła II. Jednym z miejsc związanych z jego osoba jest Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP. Jest to świątynia w której Karol Wojtyła został ochrzczony. Pierwszy kościół w Wadowicach został zbudowany na początku XIV wieku lecz spłonął on w połowie następnego stulecia. Zbudowany na jego miejscu drugi kościół spłonął na początku XVIII wieku. Obecny kościół pochodzi z końca XVIII wieku. Bazylika jest w stylu neobarokowym. Wewnątrz znajdują się rzeźby patronów Polski Matki Bożej, św. Wojciecha i św. Stanisława ze Szczepanowa. Od ostatniego remontu bazylika ma marmurową posadzkę oraz polichromia związane z nauką papieża Jana Pawła II. Świątynia ma status bazyliki mniejszej od 1992 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *