Binarowa village… Binarowa

Church of St. Michael the archangel... Kościół pod wezwaniem św. Michała archanioła
The Church of St. Michael the archangel in Binarowa… Kościół pod wezwaniem św. Michała archanioła w Binarowej

Binarowa is the village located near the eastern border of Lesser Poland, 120 km away from Krakow. The village is lovely located in the Ciezkowice Foothills on the Sitniczanka river so it is a great place for hiking. Binarowa history dates back to the first half of 14th century. It was established in 1348 but until 1547 the village name was Bynarhaw. In the village there are some monuments like the old military cemetery on which were buried Austrian and Russian soldiers who fought in the WWI and historic church of St. Michael the Archangel. The wooden church was built at the turn of 15th and 16th centuries. Inside the church there are valuable paintings from 16th and 17th century, Gothic sculptures, stone baptismal font and a gothic bell. The Binarowa church is one of the six Wooden Churches of Southern Lesser Poland on the UNESCO list of World Heritage Sites.

Interior of the church os St. Michael the archangel in Binarowa... Wnętrze kościoła pod wezwaniem św. Michała archanioła w Binarowej
The interior of the church os St. Michael the Archangel in Binarowa… Wnętrze kościoła pod wezwaniem św. Michała archanioła w Binarowej

Binarowa to wieś położona w pobliżu wschodniej granicy województwa małopolskiego, 120 km od Krakowa. Wieś jest malowniczo położona na Pogórzu Ciężkowickim nad rzeką Sitniczanką więc jest to świetne miejsce na piesze wycieczki. Historia Binarowej sięga pierwszej połowy XIV wieku. Binarowa została założona w 1348 roku lecz aż do roku 1547 wieś była znana pod nazwą Bynarhaw. We wsi znajduje się kilka zabytków takich jak stary cmentarz wojskowy, na którym zostali pochowani austriaccy i rosyjscy żołnierze walczący w pierwszej wojnie światowej i  zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Michała archanioła. Drewniany kościół został zbudowany na przełomie XV i XVI wieku. Wewnątrz kościoła znajdują się cenne malowidła z XVI i XVII wieku, gotyckie rzeźby, kamienna chrzcielnica i gotycki dzwon. Kościół w Binarowej jest jednym z sześciu drewnianych kościołów południowej Małopolski jakie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *