Bielanka village… Bielanka

 Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy

Bielanka is the village located in the east part of Lesser Poland, 100 km away from Krakow so you can get there in less than 2 hours. The village was settled in15th century by John Gladysz coat of arms griffin. According to legends citizens of Bielanka were engaged in the cultivation of flax and weaving. Also the birch tar produced in the village was very famous in whole country. Bielanka is one of the places in Poland where there are living Lemkos – even the village has double name Polish and Lemko. In Bielanka there are some monuments like Lemko crafts museum, fortified manor house from the first half of 16th century and the wooden Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care from the second half of 18th century renewed in 1913.

Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy

Bielanka to wieś położona we wschodniej części województwa małopolskiego ok. 100 km od Krakowa, tak więc można się do niej dostać w niecałe 2 godziny. Wieś została założona w XV wieku przez Jana Gładysza herbu Gryf. Według lokalnych podań mieszkańcy Bielanki zajmowali się uprawą lnu i tkactwem. Również dziegieć produkowany w tej wsi był bardzo sławny w całym kraju. Bielanka to jedna z miejscowości w Polsce w której mieszkają Łemkowie, stosowane jest nawet dwujęzyczna nazwa wsi. W Bielance znajduje się kilka zabytków takich jak muzeum rzemiosła łemkowskiego, dwór obronny pochodzący z pierwszej połowy XVI wieku czy drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy z drugiej połowy XVIII wieku, odnowiona w 1913 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *