the puddles… czyli kałuże…

on the Market Square... na Krakowskim Rynku....
on the Market Square…
na Krakowskim Rynku….
the puddle ...on the Market Square... kałuża na Rynku...
the puddle …on the Market Square…
kałuża na Rynku…

Good morning from Cracow… Dzień dobry z Krakowa…

spring view from the Zygmunt Tower towards Old City... wiosenny widok z Wieży Zygmuntowskiej na Stare Miasto...
spring view from the Zygmunt Tower towards Old City…
wiosenny widok z Wieży Zygmuntowskiej na Stare Miasto…

We wish you all a sunny day…                                                                         Słonecznego dnia życzymy Wam…

more beautiful spring shots from Cracow you will find here…